Pause Play

Podpora projektu Elegance bez Bariér


Velmi nás těší, že se zajímate o podporu našeho projektu, který pomáhá rodinám s dítětem se zdravotním postižením. Vytěžené finanční prostředky budou předány rodině aktuálního ročníku.


Způsobů, jak náš projekt podpořit, je hned několik, a to ať už finančním darem poslaným na běžný účet vedený v Komerční Bance pod číslem: 107-9218680257 / 0100 nebo darem do tomboly. Dále potom koupí vstupenek na připravovaný ročník v sekci Předprodej


Budeme se těšit na Vaši účast na nadcházející Módní přehlídce, která se bude konat 7. října 2019. S sebou si přineste skvělou náladu, protože právě díky ní bude atmósféra přehlídky jedinečná a nezapomenutelná.

Mgr. Michaela Šerejchová & Mgr. Veronika Vavrečková
© Elegance bez bariér 2013 - 2017